Trym & Jakob

WhatsApp LetsTalk

Disiplin: Studentprosjekt – Reklame 
Medvirkende: Trym Bjor Aasheim (AD), Jakob Andresen (Tekst)

Problem:

Unge føler seg truet på internett. Hvordan kan WhatsApp hjelpe unge med å løse mental helseutfordringer

Innsikt:

Online terapi, eller teleterapi, har vist seg å være en effektiv metode for å behandle unge som sliter mentalt. Men prisene er høye og etterspørselen er større enn tilbudet. Samtidig er det mange som gjerne skulle hjulpet, men som ikke har muligheten – nemlig psykologistudenter. Grunnet en «internship crisis» blir mange nødt til å utsette studiene sine.

Løsning:

Unge har allerede en plass for å snakke med andre, men de har ikke nødvendigvis noen å snakke med. Ved å integrere en online terapi løsning i Whatsapp for unge som også fungerer som en praksisplass for psykologistudenter kan vi løse to kriser på en gang.